FunnySkAddon

Jest to plugin który pozwala dodać wsparcie funnyguilds do pluginu skript